ЧОМУ МОЛОДЬ ОБИРАЄ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, МЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕРЕЖІ (ТКМТІМ)

Сучасна освітня ІТ програма Європейського зразка

    Єдина в Україні освітня IT – програма Європейського зразка в галузі електроніки і телекомунікацій, яка охоплює широкий спектр професійних компетенцій в області телекомунікацій, IT – технологій, електроніки, медійних технологій та інтелектуальних мереж, що сприяє соціальній стійкості та мобільності випускників на ринку праці. Освітня програма ТКМТІМ розроблена у відповідності до стандарту вищої освіти МОН України для першого (бакалаврського) рівня.

    Робочий навчальний план регулярно оновлюється у відповідності до потреб ринку телекомунікаційних, медійних і комп’ютерних послуг. Навчальний план не переобтяжений “другорядними” дисциплінами, вивчається тільки те, що потрібно для успішного працевлаштування та подальшої науково-технічної діяльності.

    Друга вища освіта економічного спрямування. Партнерські програми кафедри та її висока репутація серед роботодавців сприяють тому, що близько чверті наших студентів отримують пропозиції від роботодавців вже після другого року навчання, а на старших курсах – практично всі студенти отримують пропозиції щодо працевлаштування. Поглиблене вивчення іноземної (англійська) мови.

Відсутність альтернативи

    Телекомунікаційні, Інтернет-технології, інформаційні технології в медіаіндустрії, інтелектуальні мережі, різноманітні наукові, освітні та творчі проекти, технічна оснащеність, бюджетна та контрактна форма навчання, допомога у працевлаштуванні – все це та багато іншого відрізняє ТКМТІМ від інших освітніх програм ІТ спеціальностей. Результатом навчання є не тільки вузькоспеціалізована комп’ютерна підготовка, яка може бути отримана самостійно протягом 3-6 місяців, а й глибокі системні знання, які забезпечують здатність :

  – проектувати та впроваджувати, діагностувати та обслуговувати сучасні телекомунікаційні і електронні засоби, системи зв’язку та інтелектуальні інформаційні мережі;

  – тестувати, інсталювати, підтримувати, супроводжувати, а також сприяти своєчасній заміні / виведенню телекомунікаційних та програмних засобів з експлуатації, розробляти власне програмне забезпечення та програмні коди.

Диплом міжнародного зразка та можливість продовження навчання за кордоном

   Випускники після успішного завершення навчання отримують диплом бакалавра міжнародного зразка, що видається Хмельницьким національним університетом. Додаток до диплома європейського зразка визнається за кордоном та містить необхідні дані про оцінки і кількість кредитів з кожного предмету. Це забезпечує уніфікацію освітньої програми ТКМТІМ не тільки серед українських вишів, а й з закордонними навчальними закладами, що надає можливість продовжувати навчання або працевлаштовуватись не тільки в межах України, а і в країнах євроспільноти та всього світу.

   Програми подвійного диплому із ВНЗ Польщі: Краківською політехнікою iм. Т. Костюшка, Люблінським технічним університетом, Свентокшиською політехнікою в Кєльцах.

Унікальний навчально методичний матеріал

  Освітня програма ТКМТІМ – сучасна та унікальна програма навчання. Оригінальні структурно-логічні принципи викладання дисциплін та авторські навчальні методики, система “Електронний університет” та електронне модульне навчальне середовище, лекції з використанням мультимедійного обладнання, лабораторні роботи та практичні заняття на основі сучасних цифрових технологій, виконання реальних навчальних проектів і робіт та можливість впровадження науково-технічних результатів. Все це забезпечує високий рівень знань і навичок наших випускників.

Навчають викладачі професіонали

    Викладання дисциплін забезпечують 2 доктори та 7 кандидатів технічних наук, які за своєю освітою, науковими степенями та вченими званнями повністю відповідають освітній програмі, що підтверджується відповідними дипломами і сертифікатами українського та міжнародного зразка та чисельними публікаціями у провідних наукових виданнях світу. Переважна більшість з них є викладачами-практиками, які мають досвід практичної роботи та реалізації власних проектів щодо розробки та впровадження телекомунікаційних та електронних пристроїв і систем зв’язку.

   Всі викладачі для підтримки високого рівня знань і науково-педагогічних навичок проходять стажування за кордоном та на провідних підприємствах України, регулярно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах для викладачів.

Сучасна техніка та комфортні умови для навчання

   У розпорядженні студентів Хмельницького національного університету 5 навчальних корпусів з 64 комп’ютерними аудиторіями та спеціальними лабораторіями, 5 гуртожитків із розгалуженою комп’ютерною мережею з доступом до INTERNET, інформаційно-комп’ютерний центр, спортивно-оздоровчий комплекс, стадіон та спортивні площадки, їдальня, буфети. Кожний студент забезпечується місцем у гуртожитку та власним робочим місцем. Створені всі умови для комфортного навчання.

Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу

      Військова підготовка студентів здійснюється шляхом навчання на кафедрах військової підготовки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

Диференційований підхід до навчання

      Відмінністю освітньої програми ТКМТІМ є індивідуальний підхід до кожного студента, “гнучкість” навчального процесу та зменшена кількість студентів під час проведення лабораторних та практичних занять. Завдяки цьому забезпечується диференційований підхід викладача до кожного студента, що значно підвищує якість навчального процесу.