ХНУ

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

У 2019 році, відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Хмельницький національний університет проводить набір на навчання на денну, заочну та дистанційну форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста або магістра за рахунок коштів державного бюджету України та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
Хмельницький національний університет – найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад. Здійснює освітню діяльність за широким спектром напрямів підготовки, проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий рівень акредитації – IV, та все необхідне для підготовки фахівців високої кваліфікації: розвинену інфраструктуру, досвідчений професорсько-викладацький склад (74 докторів та 453 кандидатів наук), прекрасну бібліотеку, потужну комп’ютерну базу, багаторічний досвід освітньої та наукової діяльності. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 7 факультетів. Сьогодні в університеті за 40 напрямами підготовки навчається майже 10 тисяч студентів. Ліцензія серія АД №034978, від 06.06.2012 року.


Сайт Хмельницького національного університету