Підготовка фахівців здійснюється за наступними спеціальностями:

1. Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Кваліфікація: «Фахівець із телекомунікаційної інженерії».


Первинні посади:

 • - технік із конфігурованої комп’ютерної системи;
 • - технік із системного адміністрування;
 • - технік електрозв’язку;
 • - технік з сигналізації;
 • - технік із структурованої кабельної системи;
 • - технік інформаційно-обчислювального центру;
 • - технік з радіолокації;
 • - технік-конструктор або технік-технолог (електроніка);
 • - диспетчер електрозв’язку;
 • - інспектор електрозв’язку;
 • - електромеханік (електрозв’язку, засобів радіо та телебачення, лінійних споруд зв’язку та абонентських пристроїв);
 • - оператор радіочастотного контролю;
 • - інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку.ІТ спеціальності на ринку праці за якими може працевлаштуватися випускник:

 • - IT спеціаліст технічної підтримки.
 • - Системний адміністратор.
 • - WEB – програміст.
 • - Програміст С/С++.
 • - IT спеціаліст з планування (обслуговування) пакетних мереж.
 • - IT спеціаліст систем ІР-телефонії, відеоспостереження та контролю доступу.
 • - IT спеціаліст мережних технологій і сервісів (Network Operations Center, NOC) і комбінованого центру телекомунікацій.Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

 • - Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання.
 • - Архітектури транспортних телекомунікаційних мереж і мереж доступу.
 • - Будова та адміністрування інфокомунікаційних мереж, ОС Windows, Linux, Unix; маршрутизація мереж.
 • - Мережеві технології та технології передачі даних, у  тому числі PDH, SDH, Ethernet, TCP/IP, WEB-технології.
 • - Видалення вірусів; налаштовування програмного забезпечення інфокомунікаційних мереж.
 • - Будова Atmega (платформа Arduino), PIС, розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат, розробка драйверів пристроїв.
 • - Мови програмування C/C++, С#, Java, PHP, Javascript, HTML.
 • - Об’єктно-орієнтоване програмування.


2. Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Кваліфікація: «Фахівець з автоматизованих систем та програмування».

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — напрямок, який пов’язаний з розробкою і супроводом комп’ютерно-інтегрованих засобів автоматизації і автоматичних систем управління для різних об’єктів, програмуванням систем управління процесами, що оснащенні сучасними мікропроцесорними та комп’ютерними засобами, системним і прикладним програмуванням для інженерних і економічних завдань.


Навички та знання, які здобувають студенти під час навчання:

 • - володіння сучасними технологіями програмування;
 • - програмування систем автоматичного контролю та керування комп’ютерно-інтегрованими засобами в різних галузях происловості;
 • - проектування сучасних програмних та апаратних засобів і коп’ютерно-інтегрованих технологій для автоматизованих систем управління технологічними процесами;
 • - проектування керуючих програм для мікропроцесорних систем автоматичного керування.Сфери діяльності випускників

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованні технології» дає можливість стати професіоналом в одній з найперспективніших спеціалностей сучасної промисловості, що базується на використанні технологій проектувння, комп’ютерної техніки та сучасних засобів автоматизації виробництва.Унікальність даної спеціальності полягає в тому, що випускники отримують не тільки базові знання та навички з комп’ютерних технологій, програмування та систем автоматичного керування, достатні для професійного фахівця з автоматизованих систем та програмування, а й спеціальну підготовку в галузі проектування програмно-технічного й інформаційного забезпечення комп’ютерних автоматизованих систем упраління.Інформація для вступу на спеціальності у 2017 році