ВСТУП-2019

Галузь знань: 15 – Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  1. Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 — Телекомунікації та радіотехніка

  1. Освітня програма: Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі 
  2. Освітня програма: Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології

Інформація для вступу на спеціальності та освітні програми (сайт факультету)


Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за наступними 
спеціальностями 

  1. Бакалавр (вступ 2015-2018 р.). Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології (програма на сайті ХНУ)
  2. Бакалавр (вступ 2015-2018 р.). Телекомунікації та радіотехніка (програма на сайті ХНУ)
  3. Магістр (вступ 2018-2019 р.). Телекомунікації та радіотехніка (програма на сайті ХНУ),
  4. Доктор філософії. Телекомунікації та радіотехніка (програма на сайті ХНУ)